Home

Autotrenazery.sk je webová stránka ktorá Vám ponúka ekologickú a technicky vyspelú alternatívu výcviku vo Vašej autoškole alebo výcvikovom zariadení.

trenazerAutomobilový trenažér AT-208 VRT/2M s projekčnou plochou je zariadenie, ktoré slúži k praktickému výcviku žiadateľov o vydanie vodičského oprávnenia v autoškolách alebo vodičov k praktickému výcviku v technike riadenia osobného motorového vozidla. Kabína trenažéra svojou konštrukciou a vybavením koncepčne vychádza a verne simuluje skutočné vozidlo Škoda Fabia. Všetky ovládače a oznamovače plnia funkciu zodpovedajúcu funkcii v skutočnom vozidle. Obrazová simulácia vytvorená vo virtuálnej realite v počítačovej 3D grafike zobrazuje výcvikové scény, ktoré sú premietané pomocou videoprojektora na projekčnú plochu pred trenažérom. Pre sledovanie premávky za vozidlom je trenažér vybavený spätnými zrkadlami po oboch stranách kabíny a monitormi, v ktorých je premietaný obraz výhľadov spätných zrkadiel vozidla. V obraze na projekčnej ploche je v hornej časti vytvorené virtuálne vnútorné spätné zrkadlo. Všetky tri zobrazenia v spätných zrkadlách i hlavný obraz na projekčnej ploche sú vytvárané synchrónne v reálnom čase a vytvárajú ilúziu jazdy vozidla premietaným priestorom.

JKZ Olomouc

Spoločnosť JKZ Olomouc je špičkový výrobca automobilových trenažérov, ktoré sa využívajú pri výcviku vodičov i budúcich vodičov v celej Európe. A nielen to. Merajú reakčný čas, vedia pracovať s rôznou adhéziou i poveternostnými podmienkami, pomocou elektronického inštruktora či grafov.

PS Finance s.r.o.

Spoločnosť PS Finance s.r.o. našim klientom pomáha so sprostredkovaním financovania kúpy trenažérov cez sieť zmluvných leasingových partnerov – ČSOB Leasing, VÚB Leasing, TATRA Leasing, IMPULS Leasing a OBERBANK Leasing. V plnej miere sa prispôsobí nášmu klientovi a financovanie „ušije“ na mieru.