O trenažéri AT-217

Automobilový trenažér AT-217 je zariadenie pre praktický výcvik techniky jazdy a zvládania situácií v cestnej premávke. Vývojovo nadväzuje na viac ako dvadsaťročné skúsenosti so staršími modelmi AT-99 a AT-208, ktoré sa pri výcviku vodičov plne osvedčili. Trenažér umožňuje bezpečným a efektívnym spôsobom získať všetky základné návyky a zručnosti, nevyhnutné pre ovládanie vozidla a nácvik zvládania dopravným situácií, s ktorými sa žiak stretne v reálnej premávke.

Trenažér je navrhnutý na báze kabíny motorového vozidla Škoda Fabia III. a je vybavený všetkými bežnými ovládačmi, ako volant, radiaca páka, pedále spojky, brzdy a plynu, ovládače smeroviek a svetiel, ručná brzda, bezpečnostný pás. Všetko je umiestnené ergonomicky ako v skutočnom vozidle, čo umožňuje získať základné návyky pri práci s ovládacími prvkami vozidla.

Kabína trenažéra AT-217 je namontovaná na pevný oceľový rám a kokpit trenažéra, palubné prístroje a ovládacie prvky sú prevzaté z vozidla Škoda Fabia. Sedačka umožňuje ergonomické nastavenie polohy. Kolieska s aretáciou, umiestnené na ráme, zabezpečujú ľahkú manipuláciu.

Trenažér je vybavený personálnym počítačom na báze mikroprocesoru Intel i5 a dopravné situácie zobrazujú grafické karty GeForce. Trenažér AT-217 je schválený pre výcvik žiakov v autoškolách v Českej i Slovenskej republike.

Dopravné situácie sú zobrazované sústavou troch na seba nadväzujúcich širokouhlých monitorov, ktoré zobrazujú panoramatický výhľad z vozidla, vrátane obrazu v bočných okienkach a v spätných zrkadlách. Obraz stredového spätného zrkadla zobrazuje stredový monitor a obraz pravého a ľavého spätného zrkadla zobrazujú vonkajšie monitory. Aby odpor otáčajúceho sa volantu zodpovedal dopravnej situácii (napríklad v zákrutách), je volant vybavený simuláciou sily otáčania volantu. Trenažér môže byť prevádzkovaný v režime manuálnej alebo automatickej prevodovky. Výcvik žiaka riadi elektronický inštruktor, ktorý cez hlasový výstup poskytuje úvodné informácie k jednotlivým precvičovaným scénam a dáva pokyny a komentáre v priebehu jazdy.

Inštruktor môže efektívne vyhodnocovať prácu žiaka a jeho pokrok vo výcviku. Slúži k tomu indikačný panel, zobrazujúci prácu žiaka so spojkou, brzdou a plynom, stav ručnej brzdy, zaradený rýchlostný stupeň a činnosť smeroviek. Software v priebehu jazdy zhromažďuje štatistické údaje o chybách v ovládaní vozidla a o zvládaní dopravných situácií (opustenie jazdného pruhu, počet kolízií, nezastavenie na značke a pod.) Inštruktor môže súčasne riadiť prácu až štyroch trenažérov, čo podstatne zvyšuje efektivitu výcviku.

Výcvik je metodicky rozdelený do blokov tak, aby žiak získaval zručnosti v ovládaní vozidla postupne. Žiak je najskôr elektronickým inštruktorom s hlasovým výstupom oboznámený s použitím ovládačov, oznamovačov, pedálov, s prácou s volantom, správnym spôsobom nastavenia sedačky, zapnutím bezpečnostných pásov a naštartovaním vozidla. Nasleduje rozjazd, radenie, brzdenie, zastavenie a základný pohyb s vozidlom po cvičisku. Nácvik pokračuje slalomom medzi kužeľmi, cúvaním, parkovaním, rozjazdom do kopca. Inštruktor má k dispozícii aj nácvik základným jazdných úkonov s prívesným vozíkom. Po zvládnutí základných zručností možno nacvičovať jazdu v obci, kde sa žiak stretne s riešením dopravných situácií – jazda v premávke, riešenie križovatiek, križovatky riadené svetelnými signálmi, premávka s električkami, jazda po diaľnici. Posledný výukový blok umožňuje vyskúšať jazdu pri zhoršených poveternostných podmienkach (deň, noc, hmla), jazdu na povrchoch s rôznou adhéziou (asfalt, štrk, ľad) a vyhýbanie sa náhodným prekážkam (zver a pod). Každá lekcia je elektronicky vyhodnotená.

Výhody výcviku s trenažérom AT-217

  • Praxou overené riešenie pre výcvik žiakov v autoškole
  • Všetko ako v skutočnom vozidle
  • Výcvik v bezpečnom prostredí učebne a bez stresu
  • Simulácia všetkých bežných dopravných situácií
  • Automatizovaná výuka a vyhodnotenie pokroku
  • Dlhá životnosť a nízke náklady