O trenažéri AT-217

Výrobcom automobilového trenažéra je spoločnosť TELMAX s.r.o. Vysoké Mýto.

Automobilový trenažér typu AT-217 je zariadenie, ktoré slúži k praktickému výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia v autoškolách alebo vodičov k praktickému výcviku v technike riadenia osobného motorového vozidla. Je kompatibilný so schváleným trenažérom typu AT-208 s projekčným systémom s jedným projektorom a dvomi monitormi so zobrazením na projekčnú plochu, čo znamená možnosť prestavby trenažéra na ľubovoľný schválený systém zobrazovania.

Automobilový trenažér typu AT-217 spĺňa podmienky elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility v zmysle aktuálnej legislatívy. Samonosná stacionárna kabína trenažéra svojou konštrukciou a vybavením koncepčne vychádza a verne simuluje skutočné vozidlo Škoda Fabia III. Všetky ovládače a oznamovače automobilového trenažéra plnia funkciu zodpovedajúcu funkcii v skutočnom vozidle.

Trenažér simuluje zvuk motora a ďalšie prevádzkové zvuky (nárazy, brzdový efekt a pod.) skutočného motorového vozidla. Hlasový komentár zoznamuje žiadateľa s vozidlom, riadi jeho činnosť a komentuje chyby.

Programové vybavenie trenažéra typu AT-217 je u všetkých systémov zobrazovania rovnaké a umožňuje simuláciu vedenia motorového vozidla aj na autocvičisku s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla i motorového vozidla s prívesným vozíkom.

Simulácia vedenia motorového vozidla v cestnej premávke s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča v jednoduchých i zložitých dopravných situáciách kladie dôraz na dodržiavanie ustanovení pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy

  • v jednom jazdnom pruhu,
  • vo viacerých jazdných pruhoch v otvorenej krajine a v meste,
  • s vodorovným a zvislým dopravným značením,
  • za zníženej viditeľnosti ( softvér umožňuje v cvičebných programoch vytvoriť prostredie jazdy v tme a v hmle)a v rôznych klimatických podmienkach (s nastaviteľnou adhéziou 10, 50 a 90%)
  • s vyhodnotením chybných úkonov v jednotlivých situáciách bez zásahu inštruktora. Chyby vyhodnocuje elektronický inštruktor, prehľadná tabuľka ktorú si môže inštruktor kedykoľvek vyvolať a graf práce so spojkou, brzdou a plynom, na ktorom inštruktor žiadateľovi ukáže jeho skutočnú činnosť pri zvládaní rizikovej situácie a chyby, ktorých sa dopustil.

Rizikové situácie – krízové brzdenie a vyhýbanie sa prekážke vrátane jazdy v rizikovom prostredí v letnom i zimnom prostredí sú vhodným doplnkom samotného výcviku v autoškole z dôvodu ich diskutabilnej realizácie v skutočnej premávke.

Automobilový trenažér typu AT-217 má obrazovú simuláciu, vytvorenú vo virtuálnej realite v počítačovej 3D grafike a zobrazuje výcvikové scény, premietané panoramaticky sústavou troch širokouhlých LCD monitorov s veľkosťou uhlopriečky jednotlivých obrazoviek 22 palcov, ktoré sú upevnené v polkruhu na trenažéri pred vodičom.

Pre sledovanie premávky za vozidlom sú v obraze monitorov aktívne generované výhľady spätných zrkadiel. V ľavom monitore obraz ľavého vonkajšieho spätného zrkadla, v strednom monitore obraz vnútorného spätného zrkadla a v pravom monitore obraz pravého vonkajšieho spätného zrkadla. Zobrazenie je synchrónne v reálnom čase a vytvára ilúziu jazdy motorového vozidla premietaným priestorom.

V porovnaní s predchádzajúcim typom AT-208 trenažér prináša viacero zaujímavých inovácií – pracovisko vodiča vozidla Fabia 3. generácie, zapaľovanie, štartovanie a vypínanie motora pomocou START / STOP tlačidla, nové riešenie pre odporové sily volantu, inovovaný a zjednodušený systém pre riadiacu a snímaciu elektroniku trenažéra, vyššie rozlíšenie, lepší výhľad do strán, nové environmentálne javy.