Výrobca

Dňom 1.1.2022 došlo k fúzii spoločnosti JKZ s.r.o. Olomouc a spoločnosti TELMAX, s.r.o. Vysoké Mýto. Spoločnosť JKZ spol. s r.o. teda zaniká a jej majetok, práva a povinnosti prechádzajú na jej materskú spoločnosť TELMAX s.r.o., ktorá sa tak stáva dňom 1.1.2022 nástupnickou spoločnosťou.

Prevádzka spoločnosti JKZ v Olomouci je zachovaná.

V súvislosti s vykonanou zmenou sú zachované všetky zmluvné vzťahy.

Údaje pre obchodný styk od 1.1.2022:

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27481166
DIČ: CZ27481166
číslo účtu: 1211826309/0800
Email: info@telmax.eu

Obchodným zástupcom pre SR je aj naďalej spoločnosť Auto betes s.r.o.

TELMAX, s.r.o. je významnou českou spoločnosťou, zaoberajúcou sa vývojom informačných systémov a technológií v doprave. Pokračuje vo výrobe úspešných trenažérov rady AT-217. Všetky objednávky z roku 2021, ale aj nové z tohoto roku sú priebežne vybavované tak, ako to dovoľuje zložitá situácia na trhu s elektronikou.