Úvodná stránka

Dňom 1.6.2018 platí nový Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 10/2018 o technických požiadavkách na trenažéry. Nahradil dovtedy platný Metodický pokyn č. 22/2005.

Metodický pokyn priniesol niekoľko zmien. Tou hlavnou je systém projekcie. Aj naďalej umožňuje zobrazovanie pomocou projekčnej plochy, ale prvýkrát aj pomocou LCD monitorov.

Ďalšou novinkou je konštrukčná zhoda so sériovo vyrábaným motorovým vozidlom počas posledných 10 rokov. A to je dôvod, že spoločnosť Auto betes s.r.o. mohla uvádzať na trh úspešný model AT-208 VRT/2M s projekčnou plochou len v súlade s platnosťou osvedčenia a to do konca marca 2019. Bol postavený na vozidle Škoda Fabia I. Tým sa definitívne vytvoril priestor pre predstavenie nového modelu s LCD zobrazovaním, AT-217.

 

O trenažéri AT-217

Výrobcom automobilového trenažéra je spoločnosť TELMAX s.r.o. Vysoké Mýto.

Automobilový trenažér typu AT-217 je zariadenie, ktoré slúži k praktickému výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia v autoškolách alebo vodičov k praktickému výcviku v technike riadenia osobného motorového vozidla. Je kompatibilný so schváleným trenažérom typu AT-208 s projekčným systémom s jedným projektorom a dvomi monitormi so zobrazením na projekčnú plochu, čo znamená možnosť prestavby trenažéra na ľubovoľný schválený systém zobrazovania.

Automobilový trenažér typu AT-217 spĺňa podmienky elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility v zmysle aktuálnej legislatívy. Samonosná stacionárna kabína trenažéra svojou konštrukciou a vybavením koncepčne vychádza a verne simuluje skutočné vozidlo Škoda Fabia III. Všetky ovládače a oznamovače automobilového trenažéra plnia funkciu zodpovedajúcu funkcii v skutočnom vozidle.

Trenažér simuluje zvuk motora a ďalšie prevádzkové zvuky (nárazy, brzdový efekt a pod.) skutočného motorového vozidla. Hlasový komentár zoznamuje žiadateľa s vozidlom, riadi jeho činnosť a komentuje chyby.

Programové vybavenie trenažéra typu AT-217 je u všetkých systémov zobrazovania rovnaké a umožňuje simuláciu vedenia motorového vozidla aj na autocvičisku s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla i motorového vozidla s prívesným vozíkom.

Simulácia vedenia motorového vozidla v cestnej premávke s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča v jednoduchých i zložitých dopravných situáciách kladie dôraz na dodržiavanie ustanovení pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy

 • v jednom jazdnom pruhu,
 • vo viacerých jazdných pruhoch v otvorenej krajine a v meste,
 • s vodorovným a zvislým dopravným značením,
 • za zníženej viditeľnosti ( softvér umožňuje v cvičebných programoch vytvoriť prostredie jazdy v tme a v hmle)a v rôznych klimatických podmienkach (s nastaviteľnou adhéziou 10, 50 a 90%)
 • s vyhodnotením chybných úkonov v jednotlivých situáciách bez zásahu inštruktora. Chyby vyhodnocuje elektronický inštruktor, prehľadná tabuľka ktorú si môže inštruktor kedykoľvek vyvolať a graf práce so spojkou, brzdou a plynom, na ktorom inštruktor žiadateľovi ukáže jeho skutočnú činnosť pri zvládaní rizikovej situácie a chyby, ktorých sa dopustil.

Rizikové situácie – krízové brzdenie a vyhýbanie sa prekážke vrátane jazdy v rizikovom prostredí v letnom i zimnom prostredí sú vhodným doplnkom samotného výcviku v autoškole z dôvodu ich diskutabilnej realizácie v skutočnej premávke.

Automobilový trenažér typu AT-217 má obrazovú simuláciu, vytvorenú vo virtuálnej realite v počítačovej 3D grafike a zobrazuje výcvikové scény, premietané panoramaticky sústavou troch širokouhlých LCD monitorov s veľkosťou uhlopriečky jednotlivých obrazoviek 22 palcov, ktoré sú upevnené v polkruhu na trenažéri pred vodičom.

Pre sledovanie premávky za vozidlom sú v obraze monitorov aktívne generované výhľady spätných zrkadiel. V ľavom monitore obraz ľavého vonkajšieho spätného zrkadla, v strednom monitore obraz vnútorného spätného zrkadla a v pravom monitore obraz pravého vonkajšieho spätného zrkadla. Zobrazenie je synchrónne v reálnom čase a vytvára ilúziu jazdy motorového vozidla premietaným priestorom.

V porovnaní s predchádzajúcim typom AT-208 trenažér prináša viacero zaujímavých inovácií – pracovisko vodiča vozidla Fabia 3. generácie, zapaľovanie, štartovanie a vypínanie motora pomocou START / STOP tlačidla, nové riešenie pre odporové sily volantu, inovovaný a zjednodušený systém pre riadiacu a snímaciu elektroniku trenažéra, vyššie rozlíšenie, lepší výhľad do strán, nové environmentálne javy. 

Ponuka

Automobilový trenažér AT-217
Obchodné podmienky SR 1-22 platné pre I.Q.2022

Automobilový trenažér AT-217 je určený pre výcvik vodičov v prvej etape praktického výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia. Praktické uplatnenie nájde aj v rámci kondičného výcviku.

AT-217 je integrovaný do kokpitu Škody Fabia III. generácie. Trenažér umožňuje rozsiahly výcvik – mestská premávka, vrátane električiek, rozjazd do kopca (3. úrovne), cúvanie, diaľnica, premávka v zhoršených poveternostných podmienkach a ďalšie.

Štandardne sa trenažéry dodávajú s manuálnym radením (automatická prevodovka ako option).

Žiaka kontroluje elektronický inštruktor s vyhodnocovaním chýb v danej lekcii. Kontrolný panel indikuje činnosť žiaka – zaradený rýchlostný stupeň, intenzita stláčania pedálov, smerovky.

Cenové podmienky

 • Cena zahŕňa trenažér AT-217 s kontrolným panelom, software pre skupinu “B”, dopravu, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
 • Základná cena trenažéra je 340.000,00 CZK bez DPH – ide najmä o cenu pre výberové konania. Cena platí pre výberové konania s dátumom podania ponuky do 31.3.2022.
 • Pre priame nákupné objednávky vrátane leasingu (bez výberového konania) poskytujeme diskont 6% zo základnej ceny. Cena je platná pre objednávky uplatnené do 31.3.2022
 • Množstevné zľavy: odber 2ks a viac (jeden odberateľ) – diskont 3%.

Platba a penalizácia

 • Platba 50% z nákupnej ceny pred dodaním, 50% 30 dní po dodaní.
 • Za súčasnej neprehľadnej dodávateľskej situácie nemôžeme akceptovať penále za oneskorenie dodávky vyššie ako 0,05% z kúpnej ceny/deň.

Termín dodávky

 • Vzhľadom k neistotám pri zaisťovaní materiálu pre výrobu odhadujeme v súčasnej dobe dodanie cca 6 mesiacov od objednávky.
 • Pokiaľ sa nám podarí termín dodávky skrátiť, budeme vás informovať.

Záručná doba

 • 24 mesiacov od dátumu výroby

Zástupca pre SR

Auto betes s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava

Kontakt: PhDr. Dušan Šidlík, tel.: 948 266 202, email.: sidlik@autobetes.sk

Výrobca:

Telmax s.r.o., Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika

 

 

 

Prečo náš trenažér?

Niekoľko dôvodov, prečo si kúpiť náš trenažér.

Ekológia

Moderné autoškoly dnes premýšľajú v inom kontexte a v iných súvislostiach. Záleží im nielen na profesionalite a kvalite, ale aj na rozumnom hospodárení a najmä ekológii a zodpovednosti za budúcnosť

Ekonomika

Skúste si hodiť do kalkulačky spotrebu Vášho výcvikového vozidla na autocvičisku, jeho opotrebenie, nekonečné štarty, náklady na prenájom a problémy so svetlom a snehom v zime a samozrejme dopravu na autocvičisko a späť.

Mobilita

AT 217 je ľahký a výkonný automobilový trenažér. Hmotnosť 140 kg, kabína a projekčná plocha na kolieskach a jeho šírka Vám zabezpečia pohodlnú mobilitu. A bez problémov sa zmestíte do dverí so šírkou 80 cm.

Variabilita

 • možnosť objednania efektívneho AT indikátora pri inštruktora. Umožňuje sledovanie riadiacich a kontrolných prvkov vozidla na jednom displeji – úroveň stláčania pedálov, ručná brzda, smerovky, zaradený prevodový stupeň
 • verzia s mechanickou i automatickou prevodovkou
 • možnosť úpravy ovládania pre výcvik žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím

Programy

 • voliteľná adhézia – 10, 50 a 100% (ľad, štrk a asfalt)
 • voliteľná viditeľnosť – deň, noc, hmla
 • simulovaná jazda s prívesným vozíkom
 • hodnotenie priebehu cvičenia – čas, vzdialenosť, chyby

V cene trenažéra doprava, inštalácia, zaškolenie Vášho inštruktora.

Výrobca

Dňom 1.1.2022 došlo k fúzii spoločnosti JKZ s.r.o. Olomouc a spoločnosti TELMAX, s.r.o. Vysoké Mýto. Spoločnosť JKZ spol. s r.o. teda zaniká a jej majetok, práva a povinnosti prechádzajú na jej materskú spoločnosť TELMAX s.r.o., ktorá sa tak stáva dňom 1.1.2022 nástupnickou spoločnosťou.

Prevádzka spoločnosti JKZ v Olomouci je zachovaná.

V súvislosti s vykonanou zmenou sú zachované všetky zmluvné vzťahy.

Údaje pre obchodný styk od 1.1.2022:

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27481166
DIČ: CZ27481166
číslo účtu: 1211826309/0800
Email: info@telmax.eu

Obchodným zástupcom pre SR je aj naďalej spoločnosť Auto betes s.r.o.

TELMAX, s.r.o. je významnou českou spoločnosťou, zaoberajúcou sa vývojom informačných systémov a technológií v doprave. Pokračuje vo výrobe úspešných trenažérov rady AT-217. Všetky objednávky z roku 2021, ale aj nové z tohoto roku sú priebežne vybavované tak, ako to dovoľuje zložitá situácia na trhu s elektronikou.