Úvodná stránka

Dňom 1.6.2018 platí nový Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 10/2018 o technických požiadavkách na trenažéry. Nahradil dovtedy platný Metodický pokyn č. 22/2005.

Metodický pokyn priniesol niekoľko zmien. Tou hlavnou je systém projekcie. Aj naďalej umožňuje zobrazovanie pomocou projekčnej plochy, ale prvýkrát aj pomocou LCD monitorov.

Ďalšou novinkou je konštrukčná zhoda so sériovo vyrábaným motorovým vozidlom počas posledných 10 rokov. A to je dôvod, že spoločnosť Auto betes s.r.o. mohla uvádzať na trh úspešný model AT-208 VRT/2M s projekčnou plochou len v súlade s platnosťou osvedčenia a to do konca marca 2019. Bol postavený na vozidle Škoda Fabia I.

Schvaľovací proces ukončený, osvedčenie Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 32327/2019/SCDPK/92293

 

O trenažéri AT-217

Výrobcom automobilového trenažéra je spoločnosť JKZ spol. s r.o. so sídlom v Olomouci.

Automobilový trenažér typu AT-217 je zariadenie, ktoré slúži k praktickému výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia v autoškolách alebo vodičov k praktickému výcviku v technike riadenia osobného motorového vozidla. Je kompatibilný so schváleným trenažérom typu AT-208 s projekčným systémom s jedným projektorom a dvomi monitormi so zobrazením na projekčnú plochu, čo znamená možnosť prestavby trenažéra na ľubovoľný schválený systém zobrazovania.

Automobilový trenažér typu AT-217 spĺňa podmienky elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility v zmysle aktuálnej legislatívy. Samonosná stacionárna kabína trenažéra svojou konštrukciou a vybavením koncepčne vychádza a verne simuluje skutočné vozidlo Škoda Fabia III. Všetky ovládače a oznamovače automobilového trenažéra plnia funkciu zodpovedajúcu funkcii v skutočnom vozidle.

Trenažér simuluje zvuk motora a ďalšie prevádzkové zvuky (nárazy, brzdový efekt a pod.) skutočného motorového vozidla. Hlasový komentár zoznamuje žiadateľa s vozidlom, riadi jeho činnosť a komentuje chyby.

Programové vybavenie trenažéra typu AT-217 je u všetkých systémov zobrazovania rovnaké a umožňuje simuláciu vedenia motorového vozidla aj na autocvičisku s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla i motorového vozidla s prívesným vozíkom.

Simulácia vedenia motorového vozidla v cestnej premávke s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča v jednoduchých i zložitých dopravných situáciách kladie dôraz na dodržiavanie ustanovení pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy

 • v jednom jazdnom pruhu,
 • vo viacerých jazdných pruhoch v otvorenej krajine a v meste,
 • s vodorovným a zvislým dopravným značením,
 • za zníženej viditeľnosti ( softvér umožňuje v cvičebných programoch vytvoriť prostredie jazdy v tme a v hmle)a v rôznych klimatických podmienkach (s nastaviteľnou adhéziou 10, 50 a 90%)
 • s vyhodnotením chybných úkonov v jednotlivých situáciách bez zásahu inštruktora. Chyby vyhodnocuje elektronický inštruktor, prehľadná tabuľka ktorú si môže inštruktor kedykoľvek vyvolať a graf práce so spojkou, brzdou a plynom, na ktorom inštruktor žiadateľovi ukáže jeho skutočnú činnosť pri zvládaní rizikovej situácie a chyby, ktorých sa dopustil.

Rizikové situácie – krízové brzdenie a vyhýbanie sa prekážke vrátane jazdy v rizikovom prostredí v letnom i zimnom prostredí sú vhodným doplnkom samotného výcviku v autoškole z dôvodu ich diskutabilnej realizácie v skutočnej premávke.

Automobilový trenažér typu AT-217 má obrazovú simuláciu, vytvorenú vo virtuálnej realite v počítačovej 3D grafike a zobrazuje výcvikové scény, premietané panoramaticky sústavou troch širokouhlých LCD monitorov s veľkosťou uhlopriečky jednotlivých obrazoviek 22 palcov, ktoré sú upevnené v polkruhu na trenažéri pred vodičom.

Pre sledovanie premávky za vozidlom sú v obraze monitorov aktívne generované výhľady spätných zrkadiel. V ľavom monitore obraz ľavého vonkajšieho spätného zrkadla, v strednom monitore obraz vnútorného spätného zrkadla a v pravom monitore obraz pravého vonkajšieho spätného zrkadla. Zobrazenie je synchrónne v reálnom čase a vytvára ilúziu jazdy motorového vozidla premietaným priestorom.

V porovnaní s predchádzajúcim typom AT-208 trenažér prináša viacero zaujímavých inovácií – pracovisko vodiča vozidla Fabia 3. generácie, zapaľovanie, štartovanie a vypínanie motora pomocou START / STOP tlačidla, nové riešenie pre odporové sily volantu, inovovaný a zjednodušený systém pre riadiacu a snímaciu elektroniku trenažéra, vyššie rozlíšenie, lepší výhľad do strán, nové environmentálne javy ako opar, simulácia dažďa, sneženia i funkciu stieračov predného skla.

Ponuka

Výrobcom automobilového trenažéra je spoločnosť JKZ spol. s r.o. so sídlom v Olomouci.

Automobilový trenažér typu AT-217 je zariadenie, ktoré slúži k praktickému výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia v autoškolách alebo vodičov k praktickému výcviku v technike riadenia osobného motorového vozidla. Je kompatibilný so schváleným trenažérom typu AT-208 s projekčným systémom s jedným projektorom a dvomi monitormi so zobrazením na projekčnú plochu, čo znamená možnosť prestavby trenažéra na ľubovoľný schválený systém zobrazovania.

Automobilový trenažér typu AT-217 spĺňa podmienky elektrickej bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility v zmysle aktuálnej legislatívy. Samonosná stacionárna kabína trenažéra svojou konštrukciou a vybavením koncepčne vychádza a verne simuluje skutočné vozidlo Škoda Fabia III. Všetky ovládače a oznamovače automobilového trenažéra plnia funkciu zodpovedajúcu funkcii v skutočnom vozidle.

Trenažér simuluje zvuk motora a ďalšie prevádzkové zvuky (nárazy, brzdový efekt a pod.) skutočného motorového vozidla. Hlasový komentár zoznamuje žiadateľa s vozidlom, riadi jeho činnosť a komentuje chyby.

Programové vybavenie trenažéra typu AT-217 je u všetkých systémov zobrazovania rovnaké a umožňuje simuláciu vedenia motorového vozidla aj na autocvičisku s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča potrebných na ovládanie motorového vozidla i motorového vozidla s prívesným vozíkom.

Simulácia vedenia motorového vozidla v cestnej premávke s možnosťou nacvičovania základných zručností vodiča v jednoduchých i zložitých dopravných situáciách kladie dôraz na dodržiavanie ustanovení pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnej jazdy

 • v jednom jazdnom pruhu,
 • vo viacerých jazdných pruhoch v otvorenej krajine a v meste,
 • s vodorovným a zvislým dopravným značením,
 • za zníženej viditeľnosti ( softvér umožňuje v cvičebných programoch vytvoriť prostredie jazdy v tme a v hmle)a v rôznych klimatických podmienkach (s nastaviteľnou adhéziou 10, 50 a 90%)
 • s vyhodnotením chybných úkonov v jednotlivých situáciách bez zásahu inštruktora. Chyby vyhodnocuje elektronický inštruktor, prehľadná tabuľka ktorú si môže inštruktor kedykoľvek vyvolať a graf práce so spojkou, brzdou a plynom, na ktorom inštruktor žiadateľovi ukáže jeho skutočnú činnosť pri zvládaní rizikovej situácie a chyby, ktorých sa dopustil.

Rizikové situácie – krízové brzdenie a vyhýbanie sa prekážke vrátane jazdy v rizikovom prostredí v letnom i zimnom prostredí sú vhodným doplnkom samotného výcviku v autoškole z dôvodu ich diskutabilnej realizácie v skutočnej premávke.

Automobilový trenažér typu AT-217 má obrazovú simuláciu, vytvorenú vo virtuálnej realite v počítačovej 3D grafike a zobrazuje výcvikové scény, premietané panoramaticky sústavou troch širokouhlých LCD monitorov s veľkosťou uhlopriečky jednotlivých obrazoviek 22 palcov, ktoré sú upevnené v polkruhu na trenažéri pred vodičom.

Pre sledovanie premávky za vozidlom sú v obraze monitorov aktívne generované výhľady spätných zrkadiel. V ľavom monitore obraz ľavého vonkajšieho spätného zrkadla, v strednom monitore obraz vnútorného spätného zrkadla a v pravom monitore obraz pravého vonkajšieho spätného zrkadla. Zobrazenie je synchrónne v reálnom čase a vytvára ilúziu jazdy motorového vozidla premietaným priestorom.

V porovnaní s predchádzajúcim typom AT-208 trenažér prináša viacero zaujímavých inovácií – pracovisko vodiča vozidla Fabia 3. generácie, zapaľovanie, štartovanie a vypínanie motora pomocou START / STOP tlačidla, nové riešenie pre odporové sily volantu, inovovaný a zjednodušený systém pre riadiacu a snímaciu elektroniku trenažéra, vyššie rozlíšenie, lepší výhľad do strán, nové environmentálne javy ako opar, simulácia dažďa, sneženia i funkciu stieračov predného skla.

Prečo náš trenažér?

Niekoľko dôvodov, prečo si kúpiť náš trenažér.

Ekológia

Moderné autoškoly dnes premýšľajú v inom kontexte a v iných súvislostiach. Záleží im nielen na profesionalite a kvalite, ale aj na rozumnom hospodárení a najmä ekológii a zodpovednosti za budúcnosť

Ekonomika

Skúste si hodiť do kalkulačky spotrebu Vášho výcvikového vozidla na autocvičisku, jeho opotrebenie, nekonečné štarty, náklady na prenájom a problémy so svetlom a snehom v zime a samozrejme dopravu na autocvičisko a späť.

Mobilita

AT 217 je ľahký a výkonný automobilový trenažér. Hmotnosť 140 kg, kabína a projekčná plocha na kolieskach a jeho šírka Vám zabezpečia pohodlnú mobilitu. A bez problémov sa zmestíte do dverí so šírkou 80 cm.

Variabilita

 • možnosť objednania efektívneho AT indikátora pri inštruktora. Umožňuje sledovanie riadiacich a kontrolných prvkov vozidla na jednom displeji – úroveň stláčania pedálov, ručná brzda, smerovky, zaradený prevodový stupeň
 • verzia s mechanickou i automatickou prevodovkou
 • možnosť úpravy ovládania pre výcvik žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím

Programy

 • voliteľná adhézia – 10, 50 a 100% (ľad, štrk a asfalt)
 • voliteľná viditeľnosť – deň, noc, hmla
 • simulovaná jazda s prívesným vozíkom
 • hodnotenie priebehu cvičenia – čas, vzdialenosť, chyby

V cene trenažéra doprava, inštalácia, zaškolenie Vášho inštruktora.

Výrobca

Firma JKZ s.r.o. bola založená v roku 1992. Základ spoločnosti vytvorila vývojová skupina Automobilového opravárenského závodu (AOZ) v Olomouci, ktorá sa zaoberala vývojom a výrobou špeciálnej trenažérovej techniky pre armádu so zameraním na trenažéry pre vodičov. Za 20 rokov úspešnej existencie posunula možnosti automobilových trenažérov a tým aj výcviku vodičov k 3D grafike, virtuálnej realite či k projekcii pomocou progresívnych technológií, ktoré spĺňajú vysoké nároky na dôveryhodnosť a plynulosť zobrazenia. 

Autonómne softwarové moduly (využívajúce Vegu Prime) pre obsluhu jazdy okoloidúcich áut, simuláciu jazdy na diaľnici v zhustenej premávke, pohyb osôb, nástup – výstup osôb na zastávkach, prevoz osôb v prostriedkoch hromadné dopravy, obsluha reálnej geometrie kĺbových vozidiel, obsluha pohybových a signalizačných prvkov aut (kolesá, dvere, smerovky) vyvinula firma JKZ s.r.o. 

Vďaka tomu sa stovky trenažérov na troch kontinentoch používajú nielen v autoškolách, ale aj v armáde, polícii, v oblasti prevencie v cestnej premávke, v dopravnej psychológii, pomáhajú pri výcviku handicapovaných vodičov i výcviku vodičov autobusov či nákladných vozidiel.

Dôležitou časťou sú nielen simulátory osobných, nákladných vozidiel a autobusov, ale aj vojenských špeciálov, cyklotrenažéry a najmä dopravné systémy.