Úvodná stránka

Spoločnosť Auto betes s.r.o. bola založená v januári 2013.

Predmetom činnosti spoločnosti je bezpečnostnotechnická služba v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, činnosť technika požiarnej ochrany ale spoločnosť je aktívna najmä v oblasti vzdelávania vodičov, či už budúcich alebo súčasných.

Majiteľ spoločnosti a konateľ PhDr. Dušan Šidlík od roku 2003 spolupracuje s českým výrobcom automobilových trenažérov, spoločnosťou JKZ s.r.o. Olomouc (od roku 2022 TELMAX s.r.o. Vysoké Mýto) a Auto betes s.r.o. je výhradným dovozcom týchto automobilových trenažérov pre Slovenskú republiku.

O trenažéri AT-217

Automobilový trenažér AT-217 je zariadenie pre praktický výcvik techniky jazdy a zvládania situácií v cestnej premávke. Vývojovo nadväzuje na viac ako dvadsaťročné skúsenosti so staršími modelmi AT-99 a AT-208, ktoré sa pri výcviku vodičov plne osvedčili. Trenažér umožňuje bezpečným a efektívnym spôsobom získať všetky základné návyky a zručnosti, nevyhnutné pre ovládanie vozidla a nácvik zvládania dopravným situácií, s ktorými sa žiak stretne v reálnej premávke.

Trenažér je navrhnutý na báze kabíny motorového vozidla Škoda Fabia III. a je vybavený všetkými bežnými ovládačmi, ako volant, radiaca páka, pedále spojky, brzdy a plynu, ovládače smeroviek a svetiel, ručná brzda, bezpečnostný pás. Všetko je umiestnené ergonomicky ako v skutočnom vozidle, čo umožňuje získať základné návyky pri práci s ovládacími prvkami vozidla.

Kabína trenažéra AT-217 je namontovaná na pevný oceľový rám a kokpit trenažéra, palubné prístroje a ovládacie prvky sú prevzaté z vozidla Škoda Fabia. Sedačka umožňuje ergonomické nastavenie polohy. Kolieska s aretáciou, umiestnené na ráme, zabezpečujú ľahkú manipuláciu.

Trenažér je vybavený personálnym počítačom na báze mikroprocesoru Intel i5 a dopravné situácie zobrazujú grafické karty GeForce. Trenažér AT-217 je schválený pre výcvik žiakov v autoškolách v Českej i Slovenskej republike.

Dopravné situácie sú zobrazované sústavou troch na seba nadväzujúcich širokouhlých monitorov, ktoré zobrazujú panoramatický výhľad z vozidla, vrátane obrazu v bočných okienkach a v spätných zrkadlách. Obraz stredového spätného zrkadla zobrazuje stredový monitor a obraz pravého a ľavého spätného zrkadla zobrazujú vonkajšie monitory. Aby odpor otáčajúceho sa volantu zodpovedal dopravnej situácii (napríklad v zákrutách), je volant vybavený simuláciou sily otáčania volantu. Trenažér môže byť prevádzkovaný v režime manuálnej alebo automatickej prevodovky. Výcvik žiaka riadi elektronický inštruktor, ktorý cez hlasový výstup poskytuje úvodné informácie k jednotlivým precvičovaným scénam a dáva pokyny a komentáre v priebehu jazdy.

Inštruktor môže efektívne vyhodnocovať prácu žiaka a jeho pokrok vo výcviku. Slúži k tomu indikačný panel, zobrazujúci prácu žiaka so spojkou, brzdou a plynom, stav ručnej brzdy, zaradený rýchlostný stupeň a činnosť smeroviek. Software v priebehu jazdy zhromažďuje štatistické údaje o chybách v ovládaní vozidla a o zvládaní dopravných situácií (opustenie jazdného pruhu, počet kolízií, nezastavenie na značke a pod.) Inštruktor môže súčasne riadiť prácu až štyroch trenažérov, čo podstatne zvyšuje efektivitu výcviku.

Výcvik je metodicky rozdelený do blokov tak, aby žiak získaval zručnosti v ovládaní vozidla postupne. Žiak je najskôr elektronickým inštruktorom s hlasovým výstupom oboznámený s použitím ovládačov, oznamovačov, pedálov, s prácou s volantom, správnym spôsobom nastavenia sedačky, zapnutím bezpečnostných pásov a naštartovaním vozidla. Nasleduje rozjazd, radenie, brzdenie, zastavenie a základný pohyb s vozidlom po cvičisku. Nácvik pokračuje slalomom medzi kužeľmi, cúvaním, parkovaním, rozjazdom do kopca. Inštruktor má k dispozícii aj nácvik základným jazdných úkonov s prívesným vozíkom. Po zvládnutí základných zručností možno nacvičovať jazdu v obci, kde sa žiak stretne s riešením dopravných situácií – jazda v premávke, riešenie križovatiek, križovatky riadené svetelnými signálmi, premávka s električkami, jazda po diaľnici. Posledný výukový blok umožňuje vyskúšať jazdu pri zhoršených poveternostných podmienkach (deň, noc, hmla), jazdu na povrchoch s rôznou adhéziou (asfalt, štrk, ľad) a vyhýbanie sa náhodným prekážkam (zver a pod). Každá lekcia je elektronicky vyhodnotená.

Výhody výcviku s trenažérom AT-217

 • Praxou overené riešenie pre výcvik žiakov v autoškole
 • Všetko ako v skutočnom vozidle
 • Výcvik v bezpečnom prostredí učebne a bez stresu
 • Simulácia všetkých bežných dopravných situácií
 • Automatizovaná výuka a vyhodnotenie pokroku
 • Dlhá životnosť a nízke náklady

Ponuka

Automobilový trenažér AT-217
Ponuka SK 1_24

Cenová ponuka

 • Cena trenažéra pre výberové konania je 340.000 CZK + DPH. Cena platí pre výberové konania s dátumom podania ponuky do 30.6.2024.
 • Pre priame nákupné objednávky vrátane leasingu (bez výberového konania) poskytujeme cenový diskont. Pre takéto objednávky je cena zvýhodnená na 319.000 CZK+ DPH. Cena je platná pre objednávky uplatnené do 30.6.2024.
 • Cena zahŕňa trenažér AT-217 s kontrolným panelom pre inštruktora, výukový softvér pre skupinu “B” vodičského oprávnenia, dopravu, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
 • Množstevné zľavy: objednávka 2ks a viac (jeden odberateľ) – diskont 3%.
 • Príplatok za farbu – plechové diely, v štandardnom prevedení modré (ako na
  prospektoch), ponúkame na želanie v ľubovoľnej farbe podľa vzorkovnice RAL za príplatok 3.900 CZK + DPH.

Platba a penalizácia

 • Platba 50% z nákupnej ceny pred dodaním, 50% potom 30 dní po dodaní.
 • Ponuková cena je fixovaná v CZK. Faktúra bude vystavená v Eurách.
 • Za súčasnej neprehľadnej dodávateľskej situácie nemôžeme akceptovať penále za oneskorenie dodávky vyššie ako 0,05% z kúpnej ceny/deň.

Nákup na splátky

 • Tri čiastkové platby: 50% pred dodaním, 25% za tri mesiace a 25% za šesť mesiacov po dodaní – celková cena 325.900 CZK + DPH. Možnosť nákupu na splátky sa netýka výberových konaní.

Termín dodávky

 • Vzhľadom k neistotám pri zaisťovaní materiálu pre výrobu odhadujeme dodanie na cca 3 – 6 mesiacov od objednávky. Pre účely výberového konania odporúčame uvádzať do návrhu Zmluvy dlhší dodací termín 6 mesiacov, ktorý môžeme garantovať za všetkých okolností, alebo sa, prosím, informujte o aktuálnej situácii ohľadom dodávok.
 • Rýchlosť dodávky je limitovaná včasným dodaním kľúčových komponentov od
  dodávateľov výrobcu.

Záručná doba

 • 24 mesiacov od dátumu výroby

Zástupca pre SR

Auto betes s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava
Kontakt: PhDr. Dušan Šidlík, tel.: 0948 266 202, email: sidlik@autobetes.sk

Výrobca:

Telmax s.r.o., Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika

Prečo náš trenažér?

Niekoľko dôvodov, prečo si kúpiť náš trenažér.

Ekológia

Moderné autoškoly dnes premýšľajú v inom kontexte a v iných súvislostiach. Záleží im nielen na profesionalite a kvalite, ale aj na rozumnom hospodárení a najmä ekológii a zodpovednosti za budúcnosť

Ekonomika

Skúste si hodiť do kalkulačky spotrebu Vášho výcvikového vozidla na autocvičisku, jeho opotrebenie, nekonečné štarty, náklady na prenájom a problémy so svetlom a snehom v zime a samozrejme dopravu na autocvičisko a späť.

Mobilita

AT 217 je ľahký a výkonný automobilový trenažér. Hmotnosť 140 kg, kabína a projekčná plocha na kolieskach a jeho šírka Vám zabezpečia pohodlnú mobilitu. A bez problémov sa zmestíte do dverí so šírkou 80 cm.

Variabilita

 • možnosť objednania efektívneho AT indikátora pri inštruktora. Umožňuje sledovanie riadiacich a kontrolných prvkov vozidla na jednom displeji – úroveň stláčania pedálov, ručná brzda, smerovky, zaradený prevodový stupeň
 • verzia s mechanickou i automatickou prevodovkou
 • možnosť úpravy ovládania pre výcvik žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím

Programy

 • voliteľná adhézia – 10, 50 a 100% (ľad, štrk a asfalt)
 • voliteľná viditeľnosť – deň, noc, hmla
 • simulovaná jazda s prívesným vozíkom
 • hodnotenie priebehu cvičenia – čas, vzdialenosť, chyby

V cene trenažéra doprava, inštalácia, zaškolenie Vášho inštruktora.

Výrobca

Dňom 1.1.2022 došlo k fúzii spoločnosti JKZ s.r.o. Olomouc a spoločnosti TELMAX, s.r.o. Vysoké Mýto. Spoločnosť JKZ spol. s r.o. teda zaniká a jej majetok, práva a povinnosti prechádzajú na jej materskú spoločnosť TELMAX s.r.o., ktorá sa tak stáva dňom 1.1.2022 nástupnickou spoločnosťou.

Prevádzka spoločnosti JKZ v Olomouci je zachovaná.

V súvislosti s vykonanou zmenou sú zachované všetky zmluvné vzťahy.

Údaje pre obchodný styk od 1.1.2022:

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27481166
DIČ: CZ27481166
číslo účtu: 1211826309/0800
Email: info@telmax.eu

Obchodným zástupcom pre SR je aj naďalej spoločnosť Auto betes s.r.o.

TELMAX, s.r.o. je významnou českou spoločnosťou, zaoberajúcou sa vývojom informačných systémov a technológií v doprave. Pokračuje vo výrobe úspešných trenažérov rady AT-217. Všetky objednávky z roku 2021, ale aj nové z tohoto roku sú priebežne vybavované tak, ako to dovoľuje zložitá situácia na trhu s elektronikou.