Úvodná stránka

Dňom 1.6.2018 platí Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 10/2018 o technických požiadavkách na trenažéry. Nahradil dovtedy platný Metodický pokyn č. 22/2005.

Metodický pokyn priniesol niekoľko zmien. Tou hlavnou je systém projekcie. Aj naďalej umožňuje zobrazovanie pomocou projekčnej plochy, ale prvýkrát aj pomocou LCD monitorov.

Ďalšou novinkou je konštrukčná zhoda so sériovo vyrábaným motorovým vozidlom počas posledných 10 rokov. A to je dôvod, že spoločnosť Auto betes s.r.o. mohla uvádzať na trh úspešný model AT-208 VRT/2M s projekčnou plochou len v súlade s platnosťou osvedčenia a to do konca marca 2019. Bol postavený na vozidle Škoda Fabia I. Tým sa definitívne vytvoril priestor pre predstavenie nového modelu s LCD zobrazovaním, AT-217.

 

O trenažéri AT-217

Automobilový trenažér AT-217 je zariadenie pre praktický výcvik techniky jazdy a zvládania situácií v cestnej premávke. Vývojovo nadväzuje na viac ako dvadsaťročné skúsenosti so staršími modelmi AT-99 a AT-208, ktoré sa pri výcviku vodičov plne osvedčili. Trenažér umožňuje bezpečným a efektívnym spôsobom získať všetky základné návyky a zručnosti, nevyhnutné pre ovládanie vozidla a nácvik zvládania dopravným situácií, s ktorými sa žiak stretne v reálnej premávke.

Trenažér je navrhnutý na báze kabíny motorového vozidla Škoda Fabia III. a je vybavený všetkými bežnými ovládačmi, ako volant, radiaca páka, pedále spojky, brzdy a plynu, ovládače smeroviek a svetiel, ručná brzda, bezpečnostný pás. Všetko je umiestnené ergonomicky ako v skutočnom vozidle, čo umožňuje získať základné návyky pri práci s ovládacími prvkami vozidla.

Kabína trenažéra AT-217 je namontovaná na pevný oceľový rám a kokpit trenažéra, palubné prístroje a ovládacie prvky sú prevzaté z vozidla Škoda Fabia. Sedačka umožňuje ergonomické nastavenie polohy. Kolieska s aretáciou, umiestnené na ráme, zabezpečujú ľahkú manipuláciu.

Trenažér je vybavený personálnym počítačom na báze mikroprocesoru Intel i5 a dopravné situácie zobrazujú grafické karty GeForce. Trenažér AT-217 je schválený pre výcvik žiakov v autoškolách v Českej i Slovenskej republike.

Dopravné situácie sú zobrazované sústavou troch na seba nadväzujúcich širokouhlých monitorov, ktoré zobrazujú panoramatický výhľad z vozidla, vrátane obrazu v bočných okienkach a v spätných zrkadlách. Obraz stredového spätného zrkadla zobrazuje stredový monitor a obraz pravého a ľavého spätného zrkadla zobrazujú vonkajšie monitory. Aby odpor otáčajúceho sa volantu zodpovedal dopravnej situácii (napríklad v zákrutách), je volant vybavený simuláciou sily otáčania volantu. Trenažér môže byť prevádzkovaný v režime manuálnej alebo automatickej prevodovky. Výcvik žiaka riadi elektronický inštruktor, ktorý cez hlasový výstup poskytuje úvodné informácie k jednotlivým precvičovaným scénam a dáva pokyny a komentáre v priebehu jazdy.

Inštruktor môže efektívne vyhodnocovať prácu žiaka a jeho pokrok vo výcviku. Slúži k tomu indikačný panel, zobrazujúci prácu žiaka so spojkou, brzdou a plynom, stav ručnej brzdy, zaradený rýchlostný stupeň a činnosť smeroviek. Software v priebehu jazdy zhromažďuje štatistické údaje o chybách v ovládaní vozidla a o zvládaní dopravných situácií (opustenie jazdného pruhu, počet kolízií, nezastavenie na značke a pod.) Inštruktor môže súčasne riadiť prácu až štyroch trenažérov, čo podstatne zvyšuje efektivitu výcviku.

Výcvik je metodicky rozdelený do blokov tak, aby žiak získaval zručnosti v ovládaní vozidla postupne. Žiak je najskôr elektronickým inštruktorom s hlasovým výstupom oboznámený s použitím ovládačov, oznamovačov, pedálov, s prácou s volantom, správnym spôsobom nastavenia sedačky, zapnutím bezpečnostných pásov a naštartovaním vozidla. Nasleduje rozjazd, radenie, brzdenie, zastavenie a základný pohyb s vozidlom po cvičisku. Nácvik pokračuje slalomom medzi kužeľmi, cúvaním, parkovaním, rozjazdom do kopca. Inštruktor má k dispozícii aj nácvik základným jazdných úkonov s prívesným vozíkom. Po zvládnutí základných zručností možno nacvičovať jazdu v obci, kde sa žiak stretne s riešením dopravných situácií – jazda v premávke, riešenie križovatiek, križovatky riadené svetelnými signálmi, premávka s električkami, jazda po diaľnici. Posledný výukový blok umožňuje vyskúšať jazdu pri zhoršených poveternostných podmienkach (deň, noc, hmla), jazdu na povrchoch s rôznou adhéziou (asfalt, štrk, ľad) a vyhýbanie sa náhodným prekážkam (zver a pod). Každá lekcia je elektronicky vyhodnotená.

Výhody výcviku s trenažérom AT-217

 • Praxou overené riešenie pre výcvik žiakov v autoškole
 • Všetko ako v skutočnom vozidle
 • Výcvik v bezpečnom prostredí učebne a bez stresu
 • Simulácia všetkých bežných dopravných situácií
 • Automatizovaná výuka a vyhodnotenie pokroku
 • Dlhá životnosť a nízke náklady

Ponuka

Automobilový trenažér AT-217
Obchodné podmienky SK 1_23 platné pre I.Q.2023

Cenová ponuka

 • Cena trenažéra pre výberové konania je 340.000 Kč + DPH. Cena platí pre výberové konania s dátumom podania ponuky do 31.3.2023.
 • Pre priame nákupné objednávky vrátane leasingu (bez výberového konania) poskytujeme cenový discount. Pre takéto objednávky je cena zvýhodnená na 319.000 Kč + DPH. Cena je platná pre objednávky uplatnené do 31.3.2023.
 • Cena zahŕňa trenažér AT-217 s kontrolným panelom pre inštruktora, výukový softvér pre skupinu “B” vodičského oprávnenia, dopravu, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
 • Množstevné zľavy: objednávka 2ks a viac (jeden odberateľ) – diskont 3%.

Platba a penalizácia

 • Platba 50% z nákupnej ceny pred dodaním, 50% potom 30 dní po dodaní.
 • Za súčasnej neprehľadnej dodávateľskej situácie nemôžeme akceptovať penále za oneskorenie dodávky vyššie ako 0,05% z kúpnej ceny/deň.

Nákup na splátky

 • Obvykle 50% pred dodaním a 50% do 6 mesiacov po dodaní – individuálna ponuka.

Termín dodávky

 • Vzhľadom k neistotám pri zaisťovaní materiálu pre výrobu odhadujeme dodanie na cca 3 – 6 mesiacov od objednávky. Pre účely výberového konania odporúčame uvádzať do návrhu Zmluvy dlhší dodací termín 6 mesiacov, ktorý môžeme garantovať za všetkých okolností, alebo sa, prosím, informujte o aktuálnej situácii ohľadom dodávok.
 • Pokiaľ sa nám podarí termín dodávky skrátiť, budeme vás informovať.

Záručná doba

 • 24 mesiacov od dátumu výroby

Zástupca pre SR

Auto betes s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava

Kontakt: PhDr. Dušan Šidlík, tel.: 948 266 202, email.: sidlik@autobetes.sk

Výrobca:

Telmax s.r.o., Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto, Česká republika

Prečo náš trenažér?

Niekoľko dôvodov, prečo si kúpiť náš trenažér.

Ekológia

Moderné autoškoly dnes premýšľajú v inom kontexte a v iných súvislostiach. Záleží im nielen na profesionalite a kvalite, ale aj na rozumnom hospodárení a najmä ekológii a zodpovednosti za budúcnosť

Ekonomika

Skúste si hodiť do kalkulačky spotrebu Vášho výcvikového vozidla na autocvičisku, jeho opotrebenie, nekonečné štarty, náklady na prenájom a problémy so svetlom a snehom v zime a samozrejme dopravu na autocvičisko a späť.

Mobilita

AT 217 je ľahký a výkonný automobilový trenažér. Hmotnosť 140 kg, kabína a projekčná plocha na kolieskach a jeho šírka Vám zabezpečia pohodlnú mobilitu. A bez problémov sa zmestíte do dverí so šírkou 80 cm.

Variabilita

 • možnosť objednania efektívneho AT indikátora pri inštruktora. Umožňuje sledovanie riadiacich a kontrolných prvkov vozidla na jednom displeji – úroveň stláčania pedálov, ručná brzda, smerovky, zaradený prevodový stupeň
 • verzia s mechanickou i automatickou prevodovkou
 • možnosť úpravy ovládania pre výcvik žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím

Programy

 • voliteľná adhézia – 10, 50 a 100% (ľad, štrk a asfalt)
 • voliteľná viditeľnosť – deň, noc, hmla
 • simulovaná jazda s prívesným vozíkom
 • hodnotenie priebehu cvičenia – čas, vzdialenosť, chyby

V cene trenažéra doprava, inštalácia, zaškolenie Vášho inštruktora.

Výrobca

Dňom 1.1.2022 došlo k fúzii spoločnosti JKZ s.r.o. Olomouc a spoločnosti TELMAX, s.r.o. Vysoké Mýto. Spoločnosť JKZ spol. s r.o. teda zaniká a jej majetok, práva a povinnosti prechádzajú na jej materskú spoločnosť TELMAX s.r.o., ktorá sa tak stáva dňom 1.1.2022 nástupnickou spoločnosťou.

Prevádzka spoločnosti JKZ v Olomouci je zachovaná.

V súvislosti s vykonanou zmenou sú zachované všetky zmluvné vzťahy.

Údaje pre obchodný styk od 1.1.2022:

TELMAX s.r.o.
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27481166
DIČ: CZ27481166
číslo účtu: 1211826309/0800
Email: info@telmax.eu

Obchodným zástupcom pre SR je aj naďalej spoločnosť Auto betes s.r.o.

TELMAX, s.r.o. je významnou českou spoločnosťou, zaoberajúcou sa vývojom informačných systémov a technológií v doprave. Pokračuje vo výrobe úspešných trenažérov rady AT-217. Všetky objednávky z roku 2021, ale aj nové z tohoto roku sú priebežne vybavované tak, ako to dovoľuje zložitá situácia na trhu s elektronikou.